Seniorby Amailiehaven

60 nye plejeboliger
Augustenborg


For Sønderborg Kommune opfører Bo Michelsen A/S en helt ny Seniorby i Augustenborg by. For et imødegå det stigende behov for plejeboliger opføres 60 plejeboliger og 60 ældrebolig med tilhørende servicecenter. Seniorbyen erstatter plejehjem Caroline Amalie plejehjem.


Funktion: Totalentreprise
Bygherre: Sønderborg Kommune
Entreprisesum: 130 mio. kr.