Flystation Skydstrup

Ny flyhangar i Skydstrup
Skydstrup


Flyvestation Skrydstrup valgte Bo Michelsen som hovedentreprenør, da de skulle have bygget en ny flyhangar.
Det var en opgave, der stillede særlig store krav til detaljerne. Flyhangaren er blandt andet hjem for F-16 flyene, og derfor skulle betongulvet være usædvanligt stærkt og plant.
En anden udfordring var at få de enorme porte i hangaren til at åbne på meget kort tid.

Funktion: Hovedentreprise
Bygherre: Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste
Entreprisesum: 11 mio. kr.