109 lejligheder

Om- og tilbygning af 109 lejligheder
Åbenrå


Om- og tilbygning ved Aabenraa Andelsboligforening - Afd. 1 og 3 er udarbejdet for at skabe et velfungerende og tidssvarende bebyggelse/boliger for såvel beboere og ejendomsfunktionærer. Projektet omfatter ombygning og renovering af 130 eksisterende boliger til 109 stk. nye boliger. I 99 lejligheder ombygges og renoveres totalt. Disse lejligheder fraflyttes under ombygningen. I 10 lejligheder (Blok B) renoveres køkken og bad. Disse lejligheder er beboede under renoveringen.
Udearealer ombygges, nye stier, ny tilkørselsvej og p-pladser for handicappede etableres.

Funktion: Totalentreprise
Bygherre: Åbenrå Kommune
Entreprisesum: 69 mio. kr.