Boinstitution Bosager

Om- og tilbygning af Bosager


Hos boinstitutionen “Bosager“ har Bo Michelsen udført en større om- og tilbygning i totalentreprise for Sønderborg kommune. Ombygningen var en længerevarende proces, idet institutionen igennem hele forløbet, skulle være brugbar for beboerne. Bo Michelsen har forestået tilbygninger på hovedbygningen / kontorer, tilbygning af beboelsesfløje, udbygning af aktivitetscenter samt opførelse af en helt ny fløj i gule mursten. På trods af at opgaven var tidsmæssigt langstrakt, blev byggeriet afleveret til tiden uden væsentlige fejl og mangler. Et typisk Bo Michelsen forløb!

Funktion: Totalentreprise
Bygherre: Sønderjyllands Amt
Entreprisesum: 27,8 mio. kr.