Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

DE
Have any Questions? +01 123 444 555

0
Totalentreprise

Bo Michelsen A/S har i totalentreprise opført 126 boliger for Boligforeningen B42 og Hanssen Ejendomme.
De 126 boliger, som er almene og private familie-boliger, er fordelt på 34 rækkehuse i 2-etager samt 5 tårne i op til 6 etager.

Boligerne er opført i hjertet af Sønderborg på den gamle JF-grund i Sønderborg og er alle orienteret omkring et stort fællesareal, der indbyder til samvær. Til lejlighederne er der store altaner, mens der til rækkehusene er store fliseterrasser.

Projektet er skabt med stor fokus på en arkitektonisk løsning, der i materialevalg og konstruktion udmønter sig i robuste boliger med lavt vedligehold, og gennemtænkte boligindretninger der kan tilpasses over tid.

Vi har haft et fælles fokus på bæredygtighed og genbrug i byggeriet, bl.a. ved brug af "Grøn beton" fra Unicon A/S samt i samarbejde med Danfoss opført energieffektive bygninger som kombineret med lavtemperatur-fjernvarme har nedbragt energiforbruget markant.

Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Boligforeningen B42 og Hanssen Ejendomme
Entreprisesum: 174mio. kr.
Størrelse: 12.700m² (24.400m² grund)
Sted: Sønderborg

0
Hovedentreprise

NAB’s afd. 13 i Havnbjerg som er beliggende ved Ahornvej, Lindevej, Pilevej, Rønnevej og Naurvej blev opført i 1971 som enfamiliehuse i et plan, hvoraf enkelte af boligerne blev opført med kælder, og afdelingen omfatter 54 boliger.

I forbindelse med den gennemgribende renovering fik boligerne nye teglstensfacader og isolering på nye udvidede fundamenter, nye vinduer og døre samt efterisolering af tagkonstruktionen og ny tagbelægning. 20 af boligerne blev også ombygget indvendigt, således de lever op til Landsbyggefondens principper om tilgængelighed. Èn enkelt bolig blev nedrevet.

Bo Michelsen A/S var hovedentreprenør og udførte beton- og murerarbejdet i egenproduktion.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Nordborg Andelsboligforening
Entreprisesum: 60,0 mio. kr.
Størrelse: ca. 5.000 m²
Sted: Havnbjerg på Als

0
Fagentreprise

Bygningen er opført i forbindelse med Campus i Tønder for at skabe et kreativt uddannelsesmiljø, hvor innovationslysten blandt de unge kunne fremmes. Bo Michelsen A/S har opført det markante murværk på bygningen, hvor en bølgende teglfacade omkranser et indbydende og inspirerende forløb af indre rumligheder.

Entrepriseform: Fagentreprise
Bygherre: ECCO
Entreprisesum: 1,796 mio. kr
Størrelse: 320 m2
Sted: Tønder

0
Hovedentreprise

Lidt sydvest for Ribe har Bo Michelsen A/S udført en større udbygning af Vadehavscentret i hovedentreprise. På dette projekt var der sat store krav til os som hovedentreprenør, da der var tale om unikke løsninger overalt, både hvad angår rummenes udformning, de lette konstruktioners opbygning og de flotte synlige trækonstruktioner.
Efter at Vadehavet blev udpeget som en del af UNESCOS verdensarv blev det nødvendigt med en større udbygning af museet så det udover nye udstillingslokaler også kom til at omfatte administration, fællesområder samt undervisningslokaler. Det er der kommet en sand perle ud af. I alt 2.000 kvm er blevet bygget i lette konstruktioner og med helt særlige løsninger overalt. Den ene halvdel er med stråtag på tag og facade og den anden halvdel er beklædt med robinielister på alle udvendige lodrette og skrå flader. Byggeriet taler for sig selv. Det er en sand perle placeret midt i det unikke landskab, udført i højeste fagmæssige kvalitet. Bo Michelsen A/S udførte beton-, murer- og tømrerarbejdet i egenproduktion.      

Årets byggeri 2017              

Kåret til Europas mest bæredygtige museums byggeri 2021

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Esbjerg kommune, Lilli Lindberg
Entreprisesum: 23 mio. kr
Størrelse: 2.000 m2
Sted: Ribe

 

0
Totalentreprise

Udvidelsen af Ribe Fritidscenter er udført i 4 etaper for at sikre at centret hele tiden kunne fungere 100 %. Arbejdet der er udført er:

Etape 1
Består af en Multihal til sportsaktiviteter med tilhørende depoter, hall og gang.

Etape 2
Består af en ombygning og tilbygning af administration, køkken og hovedindgang.

Etape 3
Består af en 2 etages bygning indeholdende fysioterapi i stueplan og aktivitetsrum på 1. sal.

Etape 4
Består af en bygning i 2 etage med omklædningsrum i stueplan. 1. sal indrettet til fremtidig aktivitet og møderum. Bygningen skal sammenbygges med eks. loftetage.

Udearealer ombygges, nye stier, ny tilkørselsvej og p-pladser for handicappede etableres.

Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Ribe Fritidscenter
Entreprisesum: 23 mio. kr.

0
Totalentreprise

Projektet omhandler om- og tilbygning til Aabenraa Andersboligforening – Afd. 1 & 3 og er iværksat for at skabe en velfungerende og tidssvarende bebyggelse.

Projekter omfatter ombygning og renovering af 130 eksisterende boliger til 109 stk. nye boliger, herunder etablering af en ekstra etage på alle 11 blokke. Alle blokke var totalinddækket i hele perioden.

99 af boligerne ombygges og renoveres totalt med nye køkkener, badeværelser, gulve, lofter, installationer m.v. samt elevator. I de sidste 10 lejligheder renoveres køkken og bad.

Udearealer ombygges og der etableres nye stier, parkeringspladser, tilkørselsveje, legepladser m.v.

Bo Michelsen A/S udførte beton-, murer- og tømrerarbejdet i egenproduktion.

Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Aabenraa Andelsboligforening
Entreprisesum: 72 mio. kr
Størrelse: 10.000 m2
Sted: Rugkobbel, Aabenraa

0
Totalentreprise
Boinstitution Bosager
Om- og tilbygning af Bosager

Hos boinstitutionen “Bosager“ har Bo Michelsen udført en større om- og tilbygning i totalentreprise for Sønderborg kommune. Ombygningen var en længerevarende proces, idet institutionen igennem hele forløbet, skulle være brugbar for beboerne. Bo Michelsen har forestået tilbygninger på hovedbygningen / kontorer, tilbygning af beboelsesfløje, udbygning af aktivitetscenter samt opførelse af en helt ny fløj i gule mursten. På trods af at opgaven var tidsmæssigt langstrakt, blev byggeriet afleveret til tiden uden væsentlige fejl og mangler. Et typisk Bo Michelsen forløb!

Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Sønderjyllands Amt
Entreprisesum: 27,8 mio. kr.

0
Hovedentreprise
Total- og ombygning til VUC Sønderborg

Da den 70 år gamle Sankt Jørgen Skole i Sønderborg skulle gennem en total om- og tilbygning for at have de perfekte rammer om fremtidens læringssted for VUCs kursister og medarbejdere, fik Bo Michelsen opgaven.

Den 4500 kvadratmeter store skole ligger på en bygrund i hjertet af Sønderborg, hvor der stort set ikke er noget udenomsplads - heller ikke byggeplads.Dertil kom, at den nye tilbygning var noget kompliceret og skulle laves på kort tid. Men resultatet er blevet fantastisk flot.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: VUC Sønderborg
Entreprisesum: 45 mio. kr.

0
Hovedentreprise
Nyt kontorhus ved Haderslev Havn

Super moderne kontorhus med belligenhed ved Haderslev havn.

Skipperhuset er en kantet bygning, der er opført som et skib med stævnen vendt mod øst.

De udvendige mure er opført med en helt ny gul teglsten, der er brændt to gange bl.a. med kalk, som giver muren en flot, cremet farve.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Skipperhuset A/S
Entreprisesum: 19 mio. kr.

0
Totalentreprise

For at imødegå det stigende behov for plejeboliger blev der opført 60 plejeboliger samt 20 ældreboliger samt tilhørende servicearealer, anretter- og produktionskøkken. Plejecenteret blev opført i LE2015 med store krav til udførelsen, energiforbrug, tidsstyring og afdækning. Bygningen er udført i elementer med facadepuds og hele fællesområdet er udført med store fritlagte limtræsbjælker og-søjler.

Bo Michelsen A/S udførte opgaven i totalentreprise med egenproduktion indenfor beton, elementmontage og murer.

Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Sønderborg Kommune, Anders Lyngby
Entreprisesum: 130 mio. kr
Størrelse: 7.000 m2
Sted: Sønderborg

0
Fagentreprise
Nyt samlingssted for Toftlunds skatere

For Tønder kommune har Bo Michelsen i underentreprise opført denne skateboardbane i Toftlund. Banen er beliggende ved Toftlund hallerne, og er blevet et yndet tilholdssted for Toftlunds unge skatere.

Projektet satte store krav til betonarbejdets færdigheder og kvalitet. Blandt andet blev der anvendt en helt speciel glitteteknik på de runde overflader.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Tønder Kommune
Entreprisesum: 19 mio. kr.

0
Fagentreprise

Flotte håndværksmæssige løsninger. Store krav til kvaliteten i arbejdet. Der er anvendt gamle håndværksmæssige metoder.

Entrepriseform: Fagentreprise
Bygherre: Højer Menighedsråd
Entreprisesum: 1,2 mio. kr.

0
Hovedentreprise
Ny tandlægeklinik i Ribe

For privat bygherre har Bo Michelsen A/S opført denne smukke tandlægeklinik i Ribe. Der er hele vejen igennem brugt smukke løsninger og materialer.

Selvom der i en tandlægeklinik skal indarbejdes helt utrolig mange specielle installationer forløb samarbejdet forbilledligt og byggeriet blev afleveret til tiden.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Privat bygherre
Entreprisesum: 9 mio. kr.

0
Hovedentreprise

Projektet omfatter opførelse af ny fællessal med tilhørende bi-funktioner, delvis under jorden. Hele udvidelsen er placeret inde i havegårdrummet og sammenkoblet med kælderen, hvorfor det var nødvendigt med en delvis overdækning af bi-funktionerne med haveanlæg.

Det spændende ved denne opgave var at der overalt blev stillet krav til at de anvendte materialer fremstod naturligt med det udseende de har. Derfor krævede det at arbejdet blev udført med stor fagmæssig kvalitet.

Hele forsamlingslokalet blev udført med synlige bærende limtræsbjælker og -søjler og de underjordiske birum blev udført i murværk og hvælvede in-situ støbte betonlofter. Det er et besøg værd.  

Bo Michelsen A/S udførte beton- og murerarbejdet i egenproduktion.


Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Løgumkloster Refugium
Entreprisesum: 8 mio. kr
Størrelse: 500 m2
Sted: Løgumkloster

0
Hovedentreprise
Flyvestation Skydstrup
Ny flyhangar i Skydstrup

Flyvestation Skrydstrup valgte Bo Michelsen som hovedentreprenør, da de skulle have bygget en ny flyhangar.

Det var en opgave, der stillede særlig store krav til detaljerne. Flyhangaren er blandt andet hjem for F-16 flyene, og derfor skulle betongulvet være usædvanligt stærkt og plant.

En anden udfordring var at få de enorme porte i hangaren til at åbne på meget kort tid.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste
Entreprisesum: 11 mio. kr.

0
Hovedentreprise
Ældrecenter i Kolding med 4 boliggrupper med 8 lejligheder i hver

Projektet omfatter opførelse af 4 stk. boliggrupper indeholdende 8 lejligheder i hver gruppe, alt 32 stk. lejligheder med tilhørende fælles ophold og personalefaciliteter.

Aktivitetsbygningen indeholder grupperum med tekøkken, fælles køkkenog Bistro, personalefaciliteter, samt administration. I alt 3.200 kvm.

Det spændende ved denne opgave var brugen af specielle materialer. Der blev især i stor udstrækning brugt kobber som facadebeklædning. Derudover blev der håndteret store mængder meget forurenet jord som blev sorteret og derefter kørt væk.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Kolding Kommune
Entreprisesum: 34 mio. kr.

0
Hovedentreprise
Opførsel af Slesviske Musikhus med høje krav til akustikken

Bo Michelsen har opført det Slesviske Musikhus i hovedentreprise for Haderslev kommune. Huset er opført i gule tegl, også indvendigt. Det der var særligt ved denne opgave var de meget specielle krav til lydisolering og akustiske materialer i selv musiksalen.

Dette lykkedes til fulde og vi har efterfølgende hørt at Bygherre er meget tilfreds med akustikken i musiksalen. Huset består af en ankomstfoyer med tilhørende øverum, og lydstudie. Administration med kontorer og velfærdsfaciliteter samt en musikstue med plads til ca.150 tilhørere og depoter til instrumenter mm.

Byggeriet af det Slesviske Musikhus forløb helt efter planen, og både tidsplan og budget blev overholdt. Byggeriet blev leveret uden mangler - i høj kvalitet og til stor tilfredshed for bygherren.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Slesvigske musikkorps og Haderslev Kommune
Entreprisesum: 14 mio. kr.

0
Hovedentreprise
Udbygning af Hotel Svanen Billund

I Billund har Bo Michelsen udført en større udbygning af Hotel Svanen i hovedentreprise. På dette projekt var der sat store krav til os som hovedentreprenør, da tidsplanen for byggeriet var meget stram.

Hotel Svanen er løbende blevet udbygget siden 2003. Den seneste udbygning med 51 værelser, samt ny reception og restaurant, stod færdig maj 2008. Ved at have ekstra stor fokus på tidsplanen fra start lykkedes det at gennemføre det pressede byggeri til tiden, således at bygherren kunne afholde det planlagte bryllup dagen efter aflevering.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Hotel Svanen
Entreprisesum: 33 mio. kr.

0
Hovedentreprise
65 elegante arkitekttegnede ejerboligere i Kolding

For Kuben A/S har Bo Michelsen opført byggeriet Sønderlunden i hovedentreprise. Sønderlunden er udformet som en meget organisk bebyggelse, hvor 65 elegante 1 og 2 plans arkitekttegnede ejerboliger er en integreret del af landskabet.

Alle boligerne har et boligareal på 105 m2 eller 140 m2, og er opført i gode og gedigne materialer samt i et formsprog, der er både enkelt og harmonisk. Boligerne, der er sammenbyggede i to eller tre enheder, har carport med integreret redskabsrum/udhus og overdækket indgang.

På projektet har Bo Michelsen A/S udført murer- og betonentreprisen i eget regi.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Kuben Byg A/S og SMR Ejendomme
Entreprisesum: 70 mio. kr.

Copyright 2023. All Rights Reserved.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik.

Cookie- og privatlivspolitik